Wynagrodzenie

Kancelaria Radcy Prawnego Stanisława Domalewskiego w Mińsku Mazowieckim

ceni indywidualne podejście, dlatego wynagrodzenie ustalane jest oddzielnie dla każdego Klienta biorąc pod uwagę specyfikę sprawy a także oczekiwania i preferencję naszych Klientów.

Wynagrodzenie może przyjąć formę:

- ryczałtu za realizację określonego zlecenia -

wyliczona z góry po zapoznaniu się ze specyfiką, okolicznościami faktycznymi oraz terminami w danej sprawie. Biorąc pod uwagę te okoliczności Klientowi przedstawiany jest projekt zryczałtowanego wynagrodzenia, które jest stałe bez względu na okoliczności sprawy.

- ryczałtu miesięcznego -

oferta skierowana jest do Klientów potrzebujących stałej comiesięcznej obsługi prawnej. Jest to z góry określony ryczałt obejmujący ustaloną wspólnie liczbę godzin.

- godzinowe rozliczenie rzeczywistego czasu pracy poświęconej danemu zagadnieniu -

przy wyborze tej opcji Klient ma pełen dostęp do informacji zarówno o zakresie wykonanej pracy jak i czasu poświęconego na jej wykonanie


stat4u